மெய்நிகர் நூலகம்

நூல் வெளியீடு
மணவை முஸ்தபா மெய்நிகர் அறிவியல் தமிழிருக்கை
ஒரு ரூபாய் அறிவியல் தமிழ் மன்றம்.

Creative Common Domain
தமிழ்ப் பெருநூல் – உலகத் தமிழர்களுக்கு (110 நாடுகளில் வாழும் 10+ கோடி தமிழர்களுக்கும்) சொந்தமானது. ஆசிரியர்களின் பெயர்களையும் , உள்ளிருக்கும் கருத்துக்களையும் மாற்றம் செய்யாமல் யார் வேண்டுமானாலும் இந்த நூலை அச்சிடலாம். இந்நூலை தனி நபர்களின் பொருளாதார உயர்வுக்கு விற்பனை செய்வது கூடாது