தேர்வாணையம் (Exam Centre)

Riyadh Tamil Exams Results of top 25 Students – Question paper creation, Paper Corretion and Exam Conducted by Er Dammam Bala (Vietnam) – Date of Exam 13.09.2021

      Riyadh Tamils Exam Results Declared

     “சிறப்புமிகு நாளைய தமிழர்கள்”

      Date: From: 14.09.2021 – Till: 23.12.2021

 1. MITHRA MADHAVAN
 2. PADHMAPRIYARAVI@GMAIL
 3. KOUSIK KARTHIKEYAN
 4. MOHAMED HISHAM
 5. KAUSHIK HARISANKA
 6. SHRUTHI ARUMUGAM
 7. MOHAMMED MAFAAZ
 8. TESTNOTFORDRAW@GMAIL.COM
 9. DARSHNARAYANAN KARTHIKEYAN
 10. S.MRITHULA
 11. 0537799482 MAGESH74P@YAHOO.COM
 12. MADHUMITHRA SUBASH
 13. MUKILESH
 14. UQAS AHAMED 
 15. மீனாட்சி ராஜ்பாபு
 16. G.V.VISHRUTH
 17. G.V. DHIVYA DHARSHINI
 18. PRAGHUL
 19. YASHVINI JOTHI
 20. ENIYAN SUDHAGAR
 21. G.S.YOHAMITHRA
 22. ASHWIN KUMARESAN
 23. CARUNACHALAM@KSU.EDU.SA
 24. AMEERA RAYYAN ANWARDEEN
 25. NITHYALAKSHMI