மாணவர்களுக்கான பரிசு நூல்கள் – பட்டியல்

இவை அனைத்தையும் பதிப்பகத்தார் 40 % தள்ளுபடியில் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்கள்

 1. மருத்துவக் களஞ்சியப் பேரகராதி – 500 Rs
 2. சிறுவர் கலைக்களஞ்சியம் – 120 Rs
 3. இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம் – 115 Rs
 4. இஸ்லாமும் சமய நல்லிணக்கமும் – 50 Rs
 5. தமிழில் இஸ்லாமிய இலக்கிய வடிவங்கள் – 35 Rs
 6. இஸ்லாம் ஆன்மீக மார்க்கமா ? அறிவியல் மார்க்கமா ? – 50 Rs
 7. அண்ணலாரும் அறிவியலும் – 25 Rs
 8. Manavai Mustafa – The Doyen of Scientific Tamil – 40 Rs
 9. இன்றைய தென்னக இலக்கிய போக்கு – 50 Rs
 10. பெருமானாரின் பிற சமயக் கண்ணோட்டம் – 45 Rs
 11. முதற்றே உலகு – 60 Rs
 12. விழா தந்த விழிப்பு – 20 Rs
 13. உலகை நெருங்கிவரும் ஏரிகல் – 20 Rs
 14. அறிவியல் தமிழின் விசிவெள்ளி – 50 Rs
 15. தமிழில் அறிவியல் படைப்பிலக்கியம் – 40 Rs
 16. செம்மொழி உள்ளும் புறமும் – 35 Rs
 17. சம பௌத்த கிருத்துவ இஸ்லாமிய இலக்கியங்கள் – 20 Rs