நல்வரவு


இந்த இணையதளத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை அடைய உங்களுக்கு விருப்பமான தலைப்பின் மீது சொடுக்கவும்

Contact for Details

Standard Operating Procedure (SOP) for the International Applied Tamil Team

அறிவியல் தமிழ் மன்றத்தின் திட்டங்கள் (Last Updated On 03.01.2022)

உயர்மட்ட குழுவினர் விபரம்

ஒரு ரூபாய் அறிவியல் தமிழ் மன்றத்தின் வரலாறு – சாதனைகளும், வேதனைகளும்

ஒரு ரூபாய் தமிழர்கள்அறிவியல் தமிழ் மன்ற உறுப்பினர்களின் படைப்புகள்

சிறப்பு சொற்பொழிவுகள்

தமிழ் மெய்நிகர் பள்ளி

தமிழ்த் திறன் வளர் அரங்கம் Tamil Nano Workshop

நிறைவான தமிழ்க்கல்வி

தேர்வாணையம் (Exam Centre)

How to Join the Applied Tamil Team ?

தமிழுக்கான வெள்ளை அறை என்றால் என்ன ?

ஒரு ரூபாய் அறிவியல் தமிழ் மன்றம் என்றால் என்ன ?

தலைவர் யார் ?

நிறைவான இன்பம் அறிவுதானத் திட்டம்